Decyzje administracyjne

Grupa Azoty JRCh Sp. z o.o. działa w oparciu o następujące decyzje:

 • Decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 25.04.2007 r., znak: ŚR.XI.AJ.6663-6-06 z późn. zmianami - udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów „ZA RZEKĄ BIAŁĄ”.

 • Decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 24.05.2007 r.,znak: ŚR.XI.AJ.6663-10-06 z późn. zmianami - udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów „AN II".

 • Decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 27.04.2007 r., znak: ŚR.XI.AJ.6663-11-06 z późn. zmianami - udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów „CZAJKI I i II".

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego  z dnia 4 września 2012 r. znak: SR-IV-1.7322.1.27.2012.MG - udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Chemicznej Oczyszczalni Ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Grupy Azoty S.A.

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego  z dnia  18  grudnia 2013 r. znak: SR-IV.1.7322.1.32.2013.MG - udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, poprzez odprowadzanie istniejącymi wylotami:
  - ścieków przemysłowych  wylotem określanym jako Syfon II do rzeki Biała,
  - wód opadowych i roztopowych odprowadzanych systemem rowów odwadniających i opaskowych w okresie opadów atmosferycznych do Rowu Chyszowskiego.

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego  z dnia 18 marca 2014 r. znak: SR-III-1.7221.9.2013.AG -udzielająca Grupie Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla instalacji zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 8.

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 5 sierpnia 2013 r. znak: SR-III-1.7222.1.2013.AG- udzielająca  pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowanej na terenie sektora AB-1-1 składowiska odpadów  "za rzeką Biała" na działce o nr 25/35 obręb 203 w Tarnowie przy ul. Czystej.

  Załącznik nr 1

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.