Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kontakt

Grupa Azoty
Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

ul. E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów

tel.: +48 14 633 06 82
fax: +48 14 628 34 57
##ygrw#at#vgjeppodin.rdb##
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000188857, REGON: 850282196
NIP: PL 873-00-13-812
 
Kapitał zakładowy i wpłacony:
21 748 500 PLN
Placówki zamiejscowe
Laboratorium Badań Środków SpożywczychPokaż kontakty

ul. Braci Saków 1
33-100 Tarnów
tel/fax: +48 14 621 92 53

Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków SpożywczychPokaż kontakty

ul. Głowackiego 27 
33-300 Nowy Sącz
tel./fax: +48 18 441 86 24

 
Formularz kontaktowy

Współadministratorami Państwa danych osobowych są spółki z Grupy Azoty - pełen wykaz spółek znajduje się w Załączniku Nr 1 do Polityki Prywatności Serwisu Internetowego grupaazoty.com i stron w domenie grupaazoty.com. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest obsługa zapytań i reklamacji zgłoszonych za pomocą formularza kontaktowego.

Współadministratorzy przetwarzają dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail i numer telefonu. Mają Państwo prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres: ul.  E.  Kwiatkowskiego  8,  33-101  Tarnów, wraz  z dopiskiem „Dane osobowe –Serwis”, lub wysyłając e-mail na adres inspektora ochrony danych Grupy Azoty S.A.: ##xds.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##.

Pełna treść Polityki prywatności, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dostępna jest pod adresem grupaazoty.com/polityka-prywatnosci.

Wyszukiwarka