Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kontakt

Grupa Azoty
Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

ul. E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów

tel.: +48 14 633 06 82
fax: +48 14 628 34 57
##ygrw#at#vgjeppodin.rdb##
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000188857, REGON: 850282196
NIP: PL 873-00-13-812
 
Kapitał zakładowy i wpłacony:
21 748 500 PLN
Placówki zamiejscowe
Laboratorium Badań Środków SpożywczychPokaż kontakty

ul. Braci Saków 1
33-100 Tarnów
tel/fax: +48 14 621 92 53

Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków SpożywczychPokaż kontakty

ul. Głowackiego 27 
33-300 Nowy Sącz
tel./fax: +48 18 441 86 24

 
Formularz kontaktowy
Wyszukiwarka