Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Lista komunikatów
Otwarcie
2022-07-22
Zamknięcie
2022-08-08
Grupa Azoty JRCh
Otwarcie
2022-07-21
Zamknięcie
2022-08-05
Grupa Azoty JRCh
Otwarcie
2022-07-14
Zamknięcie
2022-07-28
Grupa Azoty JRCh
Data modyfikacji: 2024-04-18 00:46 - Dołączenie załączników do dokumentacji : projekt budowlany, przedmiar robót.
Otwarcie
2022-06-30
Zamknięcie
2022-07-14
Grupa Azoty JRCh
Data modyfikacji: 2024-04-18 00:46 - Zmiana w pkt. 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z przedmiotem robót na okres do 36 miesięcy, liczonej od daty podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji będącej przedmiotem zamówienia oraz w okresie gwarancji bezpłatnie usunie wszelkie wady i usterki.
Otwarcie
2022-06-27
Zamknięcie
2022-07-04
Grupa Azoty JRCh
Otwarcie
2022-06-09
Zamknięcie
2022-06-14
Grupa Azoty JRCh
Otwarcie
2022-06-08
Zamknięcie
2022-06-13
Grupa Azoty JRCh
Data modyfikacji: 2022-06-01 12:00 - Uzupełniono SIWZ w wersji pdf o termin zadawania pytań i składania ofert
Otwarcie
2022-05-31
Zamknięcie
2022-06-14
Grupa Azoty JRCh
Wyszukiwarka