Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Badania chemiczne

 • oznaczanie zawartości azotynów
 • oznaczanie zawartości azotanów i azotynów
 • oznaczanie zawartości polifosforanów
 • oznaczanie zawartości polifosforanów  dodanych (metoda klasyczna)
 • oznaczanie zawartości białka
 • oznaczanie zawartości  tłuszczu
 • oznaczanie zawartości  wody 
 • oznaczanie wilgotności
 • oznaczanie wapnia
 • oznaczanie zawartości suchej pozostałości
 • oznaczanie zawartości popiołu 
 • oznaczenie zawartości popiołu nierozpuszczalnego w HCL
 • oznaczanie zawartości  soli kuchennej
 • oznaczanie zawartości kolagenu
 • oznaczanie liczby nadtlenkowej tłuszczu
 • oznaczanie  liczby kwasowej tłuszczu ( mg KOH/g tłuszczu)
 • oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego
 • Oznaczenie kwasowości ogólnej (% kwasu octowego)
 • zawartość histaminy
 • zawartość włókna surowego
 • oznaczenie metali ciężkich
 1. przygotowanie próbki
 2. arsen
 3. rtęć
 4. ołów
 5. kadm
 • badanie właściwości fizycznych wody

Wyszukiwarka