Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Badania chemiczne mięsa i jego przetworów

  • zawartość azotynów i azotanów
  • zawartość fosforu ogólnego
  • zawartość fosforu dodanego
  • zawartość azotu w przeliczeniu na białko
  • zawartość soli kuchennej
  • zawartość tłuszczu wolnego
  • zawartość wody

Wyszukiwarka