Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Badania mikrobiologiczne żywności

 • obecność Salmonella spp.
 • obecność Listeria monocytogenes
 • liczba Listeria monocytogenes
 • liczba Enterobacteriaceae
 • liczba drobnoustrojów
 • liczba bakterii z grupy coli
 • liczba E. coli β-gukoronidazo-dodatnich
 • liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
 • obecność gronkowców koagulazododatnich
 • liczba drożdży i pleśni
 • obecność bakterii z grupy coli
 • identyfikacja serologiczna Salmonella

Wyszukiwarka