Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Badania ścieków i wody powierzchniowej

  • Aldehyd mrówkowy, Arsen, Azot amonowy, Azot azotanowy, Azot azotynowy, Azot ogólny, Azot ogólny Kjeldahla, Azot organiczny, Barwa, BZT5,   
  • Chlor wolny, Chlorki, ChZT (Cr), Cyjanki wolne, Cyjanki związane, Cyjanki ogólne, Ekstrakt eterowy,Fluorki, Fosfor ogólny, Fosforany, Indeks fenolowy, Indeks nadmanganianowy, Kaprolaktam, Kwasowość, Mangan, pH, Przewodność elektryczna właściwa, Siarczany, Substancje rozpuszczone, Temperatura, Tlen rozpuszczon, Twardość ogólna, Zapach, Zasadowość, Zawiesiny, Żelazo, Bor, Sód, Magnez, Glin, Wapń, Vanad, Chrom, Mangan, Nikiel, Miedź, Cynk, Selen, Molibden, Srebro, Kadm, Antymon, Bar, Ołów

Wyszukiwarka