Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Badania wody

  • wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych; metoda filtracji membranowej
  • wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii z grupy coli; metoda filtracji membranowej
  • oznaczanie ogólnej liczby kolonii; metoda posiewu na agarze odżywczym
  • wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa metodą filtracji membranowej
  • wykrywanie obecności i oznaczanie liczby enterokoków

Wyszukiwarka