Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Pomiary na stanowiskach pracy

 • stężenie pyłu całkowitego
 • stężenie pyłu respirabilnego
 • stężenie pyłu azbestowego
 • zawartość wolnej krystalicznej krzemionki
 • stężenie amoniaku
 • stężenie formaldehydu
 • stężenie tlenku węgla
 • stężenie tlenku azotu 
 • stężenie ditlenku azotu 
 • stężenie kwasu siarkowego
 • stężenie trójtlenku siarki
 • stężenie dwutlenku siarki
 • stężenie cykloheksanonu
 • stężenie cykloheksanolu
 • stężenie chloru
 • stężenie chlorowodoru
 • stężenie fenolu
 • hałas na stanowisku pracy
 • oświetlenie 
 • mikroklimat zimny
 • mikroklimat umiarkowany
 • mikroklimat gorący
 • oznaczanie benzenu i cykloheksnu metodą chromatograficzną
 • oznaczanie 1,3 - dioksolanu i 1,3,5 - trioksanu metodą chromatograficzną
 • pomiary na stanowisku pracy przy zbieraniu wyrobów azbestowych

Wyszukiwarka