Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Data modyfikacji: 2024-05-29 14:30 - Zmiana w pkt. 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z przedmiotem robót na okres do 36 miesięcy, liczonej od daty podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji będącej przedmiotem zamówienia oraz w okresie gwarancji bezpłatnie usunie wszelkie wady i usterki.
Otwarcie
2022-06-27
Zamknięcie
2022-07-04
Grupa Azoty JRCh
Prace antykorozyjne konstrukcji wsporczej dachu oraz orurowania przy budynku produkcji nr 663 (Aminoplasty)
Nr przetargu 28/PP/2022

Spółka Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów informuje, że w dniu 27.06.2022 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Zaproszenie do złożenia oferty na :” Prace antykorozyjne konstrukcji wsporczej dachu oraz orurowania przy budynku produkcji nr 663 (Aminoplasty)”.

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia i złożenia oferty.

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1379639,734dff2e18c6d6e36ee9916659d73e5f.html

Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są także na Platformie Zakupowej.

Wyszukiwarka