Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Data modyfikacji: 2020-08-05 12:00 - Zmiana zapisu dotyczącego ofert wariantowych. Nowy termin składania ofert
Otwarcie
2020-07-29
Zamknięcie
2020-08-21
Grupa Azoty JRCh
Zakup i dostawa: Samochód użytkowy marki DAF LF 230FA z zabudową otwartą, fabrycznie nowy, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. Sztuk 1
Nr przetargu 22/PP/2020

Zakup i dostawa: Samochód użytkowy marki DAF LF 230FA  z zabudową otwartą, fabrycznie nowy, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. Sztuk 1

SIWZ w formie elektronicznej można uzyskać bezpłatnie na stronie Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Aktualizacja:

Szanowni Państwo, wprowadzono następujące zmiany w Postępowaniu 22/PP/2020:

Zmianie uległ zapis dotyczący ofert wariantowych, tym samym dopuszczono do udziału w Postępowaniu Oferentów innych marek/producentów samochodów o parametrach spełniających wymagania przedstawione w specyfikacji technicznej lub lepszych.

Odpowiednio zmieniono tytuł Postępowania uwzględniając powyższy zapis tj. „Samochód użytkowy marki DAF LF 230FA lub innej marki/producenta o parametrach spełniających wymagania przedstawione w specyfikacji technicznej lub lepszych, z zabudową otwartą, fabrycznie nowy, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego”.

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 21.08.2020 r. godz. 12.00

Wyszukiwarka