Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Decyzje administracyjne

Decyzje administracyjne -  środowisko

 • decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 25.04.2007 r. znak: ŚR.XI.AJ.6663-6-06 z późniejszymi zmianami - udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „za rzeką Biała”, zlokalizowanego w Tarnowie, przy ul. Czystej,
 • decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 20.08.2018 r. znak: SR-III.7241.29.2018.AG - zatwierdzająca Grupie Azoty Jednostce Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie, instrukcję prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „za rzeką Biała”,
 • decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 05.06.2019 r. znak: SR-III.7222.25.2018.AG - udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla instalacji – sektora do składowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 05* - materiały budowlane zawierające azbest, zlokalizowanego na terenie  składowiska „za rzeką Biała” w Tarnowie przy ul. Czystej,
 • decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego  z dnia  18  grudnia 2013 r. znak: SR-IV.1.7322.1.32.2013.MG - udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, poprzez odprowadzanie istniejącym wylotem  wód opadowych i roztopowych odprowadzanych systemem rowów odwadniających i opaskowych w okresie opadów atmosferycznych, do Rowu Chyszowskiego,
 • decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 15 lipca 2019 r. znak: KR.RUZ.421.1.95.2019.AS - udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód podziemnych pochodzących z odwodnienia gruntów dzielnicy Klikowa, barierami odwadniającymi, istniejącym wylotem (rów  tzw. „Syfon II”),
 • decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 24 maja 2007 r. znak: ŚR.XI.AJ.6663-10-06 z późn. zmianami - udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów „AN II",
 • decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 10 lutego 2015 r. znak:  SR-III-1.7241.21.2014.AG z póź.zm. - zatwierdzająca Grupie Azoty Jednostce Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie, instrukcję prowadzenia składowiska odpadów „AN II”, zlokalizowanego w Tarnowie przy ul. Chemicznej,
 • decyzja Wojewody   Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r.  znak: ŚR.XI.AJ.6663-11-06 z późn. zmianami - udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów „CZAJKI I i II", zlokalizowanego na terenie Gminy: Żabno, Tarnów, Miasta Tarnowa,
 • decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 18 lutego 2019 r. znak: SR-III.7241.35.2018.AG - zatwierdzająca Grupie Azoty Jednostce Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie, instrukcję prowadzenie składowiska odpadów „CZAJKI I I i II”,
 • decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego  z dnia 18 marca 2014 r. znak: SR-III-1.7221.9.2013.AG - udzielająca Grupie Azoty Jednostce  Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla instalacji zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 8,
 • decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 18 marca 2014 r. znak: SR-III-1.7244.2.3.2013.AG z późn. zm. - udzielająca Grupie Azoty Jednostce  Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w  Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 8,
 • decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego  z dnia  18 sierpnia 2016 r. znak:  SR-IV.7322.1.182.2016.MG - udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Chemicznej Oczyszczalni Ścieków, do urządzeń kanalizacyjnych Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów,
 • decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r. znak: KR.RUZ.4211.33.2018.AK - udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu składowiska odpadów „za rzeką Biała” do urządzeń kanalizacyjnych Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów,
 • decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 13 grudnia 2006 roku nr ŚR.III.AS-6610-1-30/06  z późniejszymi zmianami - udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla instalacji WOSKI, AMINOPLASTY i RPO, zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30H,
 • decyzja Marszałka Województwa Opolskiego z dnia  10 maja 2016 r. znak: DOŚ-III.7322.21.2016.AKa udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z instalacji Wosków, Aminoplastów i RPO, do urządzeń kanalizacyjnych Grupy Azoty S.A., ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn -Koźle.
Wyszukiwarka