Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Historia

Historia powstania Spółki Grupy Azoty JRCh

Konieczność usuwania awarii występujących podczas transportu chemikaliów przez niedoświadczonych i niezabezpieczonych ślusarzy PKP oraz występujące w tych sytuacjach zagrożenia i wypadki spowodowały, że ówczesne Ministerstwo Komunikacji, w latach sześćdziesiątych minionego stulecia zwróciło się poprzez Radę Ministrów do resortu Chemii o powołanie specjalistycznych ekip ratowniczych. Idea została pozytywnie przyjęta przez zjednoczenia i większe zakłady chemiczne, w wyniku czego, w 1968 r. w Zakładach Azotowych w Tarnowie powołano Koordynatora ds. Ratownictwa Chemicznego, stojącego na czele Awaryjnego Ratownictwa Chemicznego. Zakłady Azotowe w Tarnowie stały się zatem inicjatorem ratownictwa chemicznego w kraju.

Określono kryteria kwalifikacyjne i zdrowotne dla ratowników, strukturę organizacyjną służb, obsadę zmianową, wyposażenie w sprzęt, wymagane szkolenia itp. Dzięki dotacjom MPChem i decyzjom Dyrekcji Zakładów Azotowych, wyposażono służby ratownicze w sprzęt, wyszkolono specjalistyczną kadrę, która organizowała szkolenia dla grup ratowniczych, w tym ćwiczenia obiektowe. W 1970 r. uchwałą Rady Ministrów zobowiązano 16 dużych przedsiębiorstw, w tym Grupa Azoty do organizacji służb i opracowania planów awaryjnego ratownictwa, dotyczących działalności wewnątrz przedsiębiorstw i na zewnątrz. Kolejno powołano w kraju wyjazdowe Stacje Ratownictwa Chemicznego, bazujące na Awaryjnym Zakładowym Ratownictwie Chemicznym. Przez szereg lat dopracowywano współpracę z administracją lokalną, PKP Polski Południowej i innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ludzi i środowiska.

W 1994 r. Jednostka Ratownictwa Chemicznego została wyodrębniona z Zakładów Azotowych, jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zarejestrowana w KRS w Krakowie pod numerem 0000188857.

Rozwój działalności

W roku 1997, w związku z pojawiającymi się potrzebami klientów w zakresie projektowania i wykonywania procesów unieszkodliwiania różnych odpadów, w Grupie Azoty JRCh został utworzony Wydział Utylizacji, nazwany później Wydziałem ds. Produkcji i Utylizacji, który wykonał szereg autorskich opracowań służących ochronie środowiska naturalnego. Między innymi podjął badania i realizację procesów przeróbki odpadów poprzez wykorzystanie lub unieszkodliwianie odpadów różnego pochodzenia, w tym niebezpiecznych (m.in. trujących środków bojowych), oczyszczania ścieków przemysłowych (z Grupą Azoty, własnych ścieków z procesów przeróbki odpadów i od klientów zewnętrznych). Uruchomiono również produkcję AVITONE A ™, środka powierzchniowo czynnego produkowanego na zlecenie firmy Fluorochemika oraz konfekcjonowanie skroplonych gazów, np. ciekłego SO2.

W roku 2002, w ramach restrukturyzacji Grupy Azoty S.A., do Grupy Azoty JRCh przyłączono obiekty służące ochronie środowiska i utworzono Dyrekcję ds. Infrastruktury Ekologicznej, która przejęła eksploatację Centralnej i Biologicznej Oczyszczalni Ścieków i Składowiska Odpadów, eksploatowane dotychczas przez Grupę Azoty S.A. Ze Spółki ZWRI przejęto obiekt Betoniarni. Wraz z tymi obiektami zostały przyłączone: Laboratorium Badania Wody i Ścieków oraz Laboratorium Ochrony Środowiska. W roku 2003 do Grupy Azoty JRCh włączono Laboratorium Badań Środków Spożywczych, uprzednio podlegające Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii w Krakowie.

W 2004 r. rozwiązano Dyrekcję ds. Infrastruktury Ekologicznej, a Wydział Oczyszczalni Ścieków i Składowisk podporządkowano Dyrektorowi ds. Technicznych i Marketingu. W roku 2004 do Grupy Azoty JRCh przyłączono Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków Spożywczych w Nowym Sączu. Utworzono też własną służbę mechaniczną.

W 2005 r. w Grupie Azoty JRCh wprowadzono nowy podział jednostek organizacyjnych, kolejne zmiany o mniejszym zakresie wprowadzano w następnych latach, w tym w 2008 r. powołano nowy wydział; Wydział Gospodarki Odpadami, który wyłączono z Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Składowisk.

W 2012 r. w wyniku konsolidacji Spółka z o.o. „Chemzak” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu została włączona w strukturę Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

Obiekty wchodzące w infrastrukturę Grupę Azoty JRCh znajdują się w większości na terenie Grupy Azoty S.A i Grupy Azoty ZAK S.A. Poza tą lokalizacją znajdują się składowiska odpadów „ za rzeką Białą”, AN-I, AN-II, C-1, i tzw. Czajki I, Czajki II należące do Wydziału Gospodarki Odpadami, a także Laboratorium Badań Środków Spożywczych – ul. Braci Saków 1 w Tarnowie oraz Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków Spożywczych - ul. Głowackiego 27 w Nowym Sączu.

Wyszukiwarka